Miljøpolitik

Miljøpolitik for Alere Toxicology

Denne miljøpolitik skal anvendes som information til alle ansatte hos Alere Toxicology samt til vores kunder og leverandører.

Alere Toxicology værner om miljøet ved løbende at udvikle virksomhedens miljøvurderinger.

Alere Toxicology skal som minimumskrav følge miljølovgivningen, når det gælder varetagelse og slutsortering af affald. De fire systemvilkår fra den svenske miljøorganisation ”Det Naturliga Steget” skal også i størst mulige udstrækning efterleves.

Alt personale skal kildesortere papir, emballage og øvrigt affald i de særlige beholdere, som er anbragt på kontoret hos Alere Toxicology og på den særlige miljøstation lige ved siden af kontorbygningen.

Alere Toxicology anvender så vidt muligt kun miljømærket og miljøtilpasset kontormateriale.

Alere Toxicology, som er tilsluttet til Reparegistret AB, følger reglerne om producentansvar, når det gælder indsamling og genvinding af emballager og erlægger afgifter ifølge aftale.

Producentansvaret betyder, at virksomheden skal lette sortering af brugt emballage samt sørge for at denne genbruges, materialegenvindes, energiudvindes eller varetages på en anden miljømæssigt acceptabel måde. Plast og andet materiale, som det ikke er muligt at genvinde på en miljømæssig og sikker måde, skal undgås.

Gennem en dialog med vores leverandører arbejder vi kontinuerligt med at udvikle en så miljøvenlig produktion som muligt.

I de tilfælde, hvor Alere Toxicology anvender underleverandører, skal der føres kontrol af, at disse også følger reglerne om producentansvar, hvis ikke bør en anden leverandør vælges.

I de tilfælde, hvor virksomheden benytter udenlandske leverandører, skal der tillige i størst mulige udstrækning foretages kontrol af miljøtilpasset materiale.

Alere Toxicologys narkotest har ingen negativ miljøpåvirkning og er ikke risikoaffald, men sorteres som brændbart materiale.

MÅLSÆTNINGEN ER, AT Alere Toxicology SKAL TAGE ET AKTIVT MILJØANSVAR VED SÅ VIDT MULIGT AT BRUGE MILJØTILPASSEDE PRODUKTER OG VARETAGE SLUTPRODUKTER PÅ EN ANSVARSFULD MÅDE.

tilbage

Blot et enkelt klik...

Bestil - Bestil dine varer her

Downloads - Bruksvejledning, Detektionsliste etc.

Tilmelding for nyhedsbrev - Tilmeld dig for nyhedsbrev med mail, for at være sikker på at vores nyheder når frem til dig!